Yükleniyor...
            Manşet Haberler
 GES ve RES YATIRIMLARINDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ - (22.01.2023)
 YENİDEN DEĞERLEME - GEÇİCİ-32 VE MÜKERRER 298-Ç
 REESKONT VE AVANS ORANLARI
 BAZI VERGİ KANUNLARINDAKİ HAD VE TUTARLARDA ARTIŞ
 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 44)
 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI
 KDV KANUNU GEÇİCİ-39.MADDENİN SÜRESİNİN UZATIMI İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANI KARARI
 YENİDEN DEĞERLEME - BSMMMO - (10.12.2022)
 7421 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 NAKİT OLARAK VERİLEN YEMEK BEDELİNDE İSTİSNA HAKKINDA