MALİGÜNDEM - Sitene Ekle

 30.3.2020 - 7226 SAYILI KANUN
 25.3.2020 - VUK GENEL TEBLİĞİ (COVID-19 MÜCBİR SEBEP) - (SIRA NO:518)
 25.3.2020 - KDV, FORM BABS VE E-DEFTER SÜRE UZATIMI
 25.3.2020 - YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİNİN UZATILMASI
 25.3.2020 - KDV ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK
 25.3.2020 - İCRA İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARI
 25.3.2020 - GEKAP BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ