Anasayfa          İletişim          Sitene Ekle         Arşiv                                                                                                                Açılış Sayfam Yap        Sık Kullanılanlara Ekle    
 
Gündem - 2008 YILI SİRKÜLER LİSTESİ - MALİGÜNDEM
   
 2008 YILI SİRKÜLER LİSTESİ

 Yazı Boyutu

 Tarih : 7.12.2008 - 18:59:14


2008 YILI SİRKÜLER LİSTESİ

 

20081231.135 Gelir Vergisi Genel Tebliği - 271  
20081231.134 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği - 32
20081230.133 SPEK Alt ve Üst Sınırları
20081230.132 Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Cetvelleri   
20081230.131 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Kıdem Tazminatı ve Çocuk Zammı 
20081230.130 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı   
20081226.129 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği - 389   
20081226.128 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği - 15  
20081226.127 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği - 31  
20081224.126 AŞ ve Ltd. Şirk. Sermayelerini Asg.Miktarlara Yüks. Süre Uzatımı
20081224.125 Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik (2008-15)  
20081224.124 Harçlar Kanunu Genel Tebliği - 58  
20081223.123 Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:270)  
20081223.122 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:51)  
20081223.121 KDV Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:111)  
20081223.120 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:57)  
20081223.119 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:54)  
20081223.118 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:40)  
20081223.117 Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği (Seri No:35)  
20081223.116 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:4)  
20081223.115 Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (2008-1)  
20081220.114 VUK Genel Tebliği - 388 (Ceza ve Hadlerin 2009 tutarı)
20081210.113 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması 
20081210.112 Gelir Vergisi Genel Tebliği - Seri No:269  
20081210.111 Reddi Miras Durumunda SGK Maaşı  
20081128.110 Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesinde Süre Uzatımı
20081123.109 Ücretlerin Banka Aracılığı ile Ödenmesinde Banka Promosyonu   
20081123.108 Ekim 2008 APHB Verilme Süresi     
20081123.107 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik    
20081120.106 Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği : 3 
20081120.105 Vergi Usul Kanunu 387 - Yeniden Değerleme Oranı
20081118.104 Ücretlerin Bankadan Ödenme Zorunluluğu     
20081116.103 SGK Genelgesi 2008 - 93 %5'lik prim indirimi
20081106.102 2008/3. Dönem Yeniden Değerleme Oranı
20081106.101 Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesi  
20081031.100 Tahsilat Genel Tebliği Seri:B Sıra No:4
20081028.099 Ar-Ge Faaliyetlerine SGK Prim Desteği
20081025.098 Genel Sağlık Sigortasında Değişiklik
20081025.097 SGK Borcuna KDV Mahsubu
20081025.096 Sağlık Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik     
20081011.095 Meslekte Kazanma Gücünün Tespitine Yönelik Tebliğ     
20081011.094 Sigortalının Ölümünde Hak Sahiplerine Aylık Bağlanması     
20080928.093 Vakıflar Yönetmeliği     
20080928.092 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi     
20080928.091 Prim ve İPC Borçlarının Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belg.   
20080928.090 SGK Sağlık Uygulama Tebliği     
20080928.089 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği     
20080928.088 İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul ve Esaslar     
20080928.087 Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri     
20080928.086 İşv. Verilen Teşvik ve Desteklerde SGK Borcu Yoktur Yazısı    
20080928.085 APHB SGK'na Verilmesi ve Ödenmesi     
20080928.084 5510 Sayılı Kanuna Göre Genel Sağlık Sigortalı Sayılanlar     
20080928.083 5510 Sayılı Kanuna Göre Sigortalı Sayılanlar ve Bildirimi     
20080928.082 SGK Bilgi, Belge İsteme Tebliği     
20080928.081 Bankaların SGK'ya Bilgi Vermesi Hk. Tebliğ     
20080928.080 Malullük İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar     
20080928.079 Prime Esas Tutulacak Kazançlar ile İlgili Tebliğ     
20080928.078 Tahsis İşlemleri Tebliği     
20080928.077 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Rücu Davası     
20080928.076 İsteğe Bağlı Sigorta Tebliği     
20080928.075 Hizmet Borçlanma Tebliği     
20080927.074 SMMM ve YMM'lerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hak. Yön.     
20080927.073 Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar     
20080927.072 SGK Asgari İşçilik Tespit Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları   
20080927.071 Alt İşveren Yönetmeliği         
20080927.070 SGK'nca 6183 Sayılı AATUHK Göre Kullanılacak Yetkiler         
20080927.069 Fiili Hizmet Süresi Zammı         
20080927.068 Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler   
20080920.067 KDV Oran Değişikliği
20080903.066 POS Satışlarının Aylık Olarak Internet'ten Sorgulanabilmesi
20080901.065 Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri No:10
20080822.064 Türk Lirasından Yeni İbaresinin Kaldırılması
20080822.063 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği - 386
20080819.062 5597 Sayılı SSGSS ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun
20080816.061 Türkiye İş Kurumu Hizmetlerinin E-İstihdam Üzerinden Yapılması
20080813.060 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği - Özet Açıklama 
20080811.059 AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Genel Tebliği - 1  
20080811.058 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği  
20080801.057 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği - 385  
20080801.056 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5795)  
20080729.055 Gelir Vergisi Genel Tebliği - No: 268
20080729.054 POS Cihazları Kullanımıyla İlgili Maliye Açıklaması
20080728.053 Gider Vergileri Genel Tebliği Seri No: 86  
20080728.052 3568 Sayılı SM, SMMM, YMM'lik Kanun Değişikliği           
20080722.051 Tahsilat Genel Tebliği           
20080722.050 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi           
20080722.049 KDV Oran Değişikliği           
20080714.048 Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ No:2008/37
20080714.047 Bedelsiz İhracata İlişkin Teblig 2008/12
20080714.046 Harçlar Kanunu Genel Tebliği No : 56
20080710.045 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği No: 110
20080710.044 Memur Maaş Katsayındaki Artıştan Dolayı Artışlar
20080710.043 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği No:14
20080630.042 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği - 384
20080630.041 Tahsilat Genel Tebliği Seri:B Sıra No:3
20080630.040 Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:2
20080630.039 Gelir Vergisi Genel Tebliği - 267
20080616.038 Tahsilat Genel Tebliği 2-B (Spor Kulüplerine Tecil Taks.Kolaylığı)
20080616.037 Tahsilat İç Genelgesi 2008/1 (MTV lerin Tecil taks.kaps.alınması)
20080616.036 5766 sayılı AATUHK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
20080605.035 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği - 383 Taşıt Kimliği    
20080530.034 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği - 382    
20080526.033 İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hk.
20080508.032 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
20080506.031 Kırsal Kalkınma Yatırımları Makina - Ekipman Alımı
20080401.030 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı    
20080501.029 BKK - KOSGEB Destekleri Hk.   
20080423.028 Transfer Fiyatlandırması Tebliğinde Değişiklik
20080423.027 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği-2 (Arge İndirimi - Alkol Tütün Rek.)
20080415.026 BKK - Hayvancılığın Desteklenmesi     
20080415.025 BKK - Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetleri     
20080415.024 BKK - Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı-2 
20080411.023 KDV Genel Tebliği-109            
20080405.022 KDV Oran Değişikliği: Torna, Freze, İş Makineleri            
20080404.021 Toprak Koruma Kanununda Değişiklik
20080321.020 Kredi Kartı Faizleri                     
20080304.019 E-Borcu Yoktur
20080304.018 2008 Yurtdışı Gündelik Cetveli
20080304.017 5736 Sayılı Kanun Genel Tebliği-1
20080227.016 5736-Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Kan.
20080226.015 KDV Genel Tebliği-108 (Konaklama Tesisleri ve Tevkifat)  
20080221.014 Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik        
20080221.013 Tebliğ - Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Kredi     
20080218.012 Bakanlar Kurulu Kararı - Türk Parası Kıymetini Koruma
20080214.011 Bakanlar Kurulu Kararı - Zorunlu İstihdam        
20080209.010 Vergi Usul Kanunu Sirküleri-32 (2007 yılı Ba-Bs süre uzatımı) 
20080209.009 5728 Say.Temel Ceza Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanun  
20080209.008 BKK-KDV Oranlarında Değişiklik (Tarım Makineleri)               
20080207.007 VUK Genel Tebliği-381 (Ba-Bs Formlarının Aylık Olması hakkında)  
20080122.006 VUK Genel Tebliği-380 (Borsada rayici olmayan paralar)
20080115.005 Gecikme Zamları ve Cezaların Muhasebeleştirilmesi  
20080108.004 Memur Maaş Katsayısındaki Artış      
20080108.003 Çekle Öde Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması
20080106.002 VUK Genel Tebliği - 379 
20080106.001 KDV Genel Tebliği - 107

 

  Editör :  FCC DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

3567 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 
 Kaynak :  FCC SMMM LTD. STİ.

 Kategori ¬ Gündem

  Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 

KATEGORİLER

GÜNDEM
PRATIK BILGILER
SIRKÜLER
YAZILAR

SEMINERLER
ENDEKSLER
MALI TAKVIM
FORMLAR
HESAPLAMALAR
FIRMAYA ÖZEL

 
 
 Önemli Linkler

RESMI GAZETE
GELIR IDARESI BASK.
SGK
SGK ISE GIRIS-ÇIKIŞ

DIJITAL VERGI DAIRESI
E-BILDIRGE
DEFTER BEYAN SISTEMI
E-MEVZUAT
DIGER LINKLER

 
 
 Hava Durumu 
 
 
 

  
 

   © Copyright - 2008- MALİGÜNDEM - Tüm Hakları Saklıdır.