Anasayfa          İletişim          Sitene Ekle         Arşiv                                                                                                                Açılış Sayfam Yap        Sık Kullanılanlara Ekle    
 
Sirküler2022 - KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:20) - MALİGÜNDEM
   
 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:20)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:20)
 Yazı Boyutu

 Tarih : 27.05.2022 - 20:25:18


5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun oran ile ilgili 32.md sine 7351 sayılı kanun ile 7, 8 ve 9 uncu fıkralar eklenmişti. Bu tebliğ ile imalatçı ve ihracatçılara kurumlar vergisinin 1 puan eksik uygulanması ile ilgili açıklamalar yapılmıştır

 

FCC SİRKÜLER
Tarih/Sayı   : 20220527.016
Konu         : KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:20)     
Özet         : 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun oran ile ilgili olan 32. maddesine 7351 sayılı kanun ile yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkralar eklenmişti. Bu tebliğ ile 01.01.2022 tarihinden itibaren imalatçı ve ihracatçılara kurumlar vergisinin 1 puan eksik uygulanması ile ilgili eklenen bu fıkralardaki düzenlemelere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
                     İndirim sadece ihracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançlar ve sanayi sicil belgesine haiz üretim yapan kurumların üretimden elde ettikleri kazançlara uygulanacaktır.
                     Üretim faaliyeti ile iştigal eden mükelleflerin ürettikleri ürünü satmaları sonucu elde edilen kazanç yurt içi veya yurt dışına sattığına bakılmaksızın “üretim faaliyetinden elde edilen kazanç” kapsamında değerlendirilecek ve bu şekilde beyan edilecektir. Yani üretilen ürünlerin ihraç edilmesi halinde sadece bir defa kurumlar vergisi 1 puan eksik uygulanacaktır.
                     Transit ticaret kapsamında elde edilen kazançlar ile serbest bölgelere yapılan satışlarda ihracat kapsamında değerlendirilecektir. Hizmet ihracı ise sadece yurtdışındaki müşteriler için yapılan ve yurtdışında faydalanılan hizmetleri kapsamaktadır.
                     Üretim ve ihracattan elde edilen kazanç, safi kurum kazancını (vergi matrahını) aşamayacaktır.
                     32. maddenin 6. fıkrasına göre 01.01.2021 tarihinden itibaren halka ilk defa açılan şirketlerde (en az %20 oranında) beş yıl boyunca Kurumlar Vergisi %2 eksik olarak uygulanacak, %1 lik indirim ise daha sonrasında ilave olarak uygulanacaktır.
                     Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında uygulanan İndirimli Kurumlar Vergisi (32/A), %1 lik indirimden sonra uygulanacaktır.
                     İndirimli oran uygulanacak matrah = Matrah x ( İhracat veya üretimden elde edilen kazanç / Ticari Bilanço Karı) formülü ile bulunacaktır.
                     İhracattan elde edilen kazanç ve/veya üretimden elde edilen kazanç tespit edilirken hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı ayrı tespit edilmesi gerekmektedir, gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilmesi mümkün olmadığı hallerde ise müşterek genel giderler, uygun bir dağıtım anahtarı ile dağıtılabilecektir.
                     İhracat ve üretim faaliyetleri kapsamında doğan alacaklara ilişkin kur farkı faiz vb gelirler 1 puan indirime tabi tutulacak, alacakların tahsilinden sonra oluşan kur farkı faiz vb gelirler için ise %1 lik indirim uygulanmayacaktır.
                     Bu durumda tavsiyemiz;
                     Satışlar ve satışların maliyetinin kesin olarak ayrıştırılarak gelir tablosunda brüt kar içindeki ihracattan ve üretimden elde edilen kazancın net olarak tespit edilmesi gerekmektedir.
                     Daha sonra, mümkün ise 630-631 ve 632 hesaplar içindeki giderlerin ayrıştırılması, mümkün değilse brüt kar içindeki %1 lik indirime tabi kazanca orantılanarak bu giderlerin dağıtılması gerekmektedir. 64-65-67 ve 68 ile başlayan hesaplar ile ilgili kar ve zararların %1 lik indirime tabi tutulmaması gerekmektedir.
                     66 hesap grubu ile başlayan Finansman Giderlerinin müşterek genel gider gibi mi yoksa diğer olağandışı gider ve zarar gibi mi değerlendirileceğine ilişkin tebliğde bir hüküm bulunmamaktadır.
14.05.2022 tarih  ve 31835 sayılı Resmi Gazeteden;
 
Sirkülerin tamamına aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz;
 
 
 
 
 
 

  Editör :  FCC DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

370 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 

  Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 

KATEGORİLER

GÜNDEM
PRATIK BILGILER
SIRKÜLER
YAZILAR

SEMINERLER
ENDEKSLER
MALI TAKVIM
FORMLAR
HESAPLAMALAR
FIRMAYA ÖZEL

 
 
 Önemli Linkler

RESMI GAZETE
GELIR IDARESI BASK.
SGK
SGK ISE GIRIS-ÇIKIŞ

DIJITAL VERGI DAIRESI
E-BILDIRGE
DEFTER BEYAN SISTEMI
E-MEVZUAT
DIGER LINKLER

 
 
 Hava Durumu 
 
 
 

  
 

   © Copyright - 2008- MALİGÜNDEM - Tüm Hakları Saklıdır.