Anasayfa          İletişim          Sitene Ekle         Arşiv                                                                                                                Açılış Sayfam Yap        Sık Kullanılanlara Ekle    
 
Gündem - GELİR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:319) - ÜCRET İSTİSNASI - MALİGÜNDEM
   
 GELİR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:319) - ÜCRET İSTİSNASI

GELİR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:319) - ÜCRET İSTİSNASI
 Yazı Boyutu

 Tarih : 31.01.2022 - 01:31:45


7349 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun Ücret İstisnalarını düzenleyen 23.Mdine 18.bent eklenerek ücretlerin asgari ücrete isabet eden kısmı gelir vergisinden istisna edilmişti. Bu tebliğ ile bu düzenlemelerin nasıl uygulanacağı açıklanmıştır

 

FCC SİRKÜLER
Tarih/Sayı   : 20220130.009
Konu         : GELİR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:319) – ÜCRET İSTİSNASI
Özet         : 7349 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Ücret İstisnalarını düzenleyen 23. Maddesine 18.bent eklenerek ücretlerin asgari ücrete isabet eden kısmı gelir vergisinden istisna edilmişti. Ayrıca, 7349 sayılı kanun ile GVK 32. Madde deki AGİ (asgari geçim indirimi) ve 64. Maddedeki Diğer Ücretlilere ilişkin düzenlemeler de yürürlükten kaldırılmıştı. Asgari ücrete isabet eden Damga Vergisi de istisna kapsamına alınmıştı.
                     319 seri nolu tebliğ ile yapılan bu düzenlemelerin nasıl uygulanacağına dair açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamalar özetle aşağıdaki gibidir;
                     1- Asgari ücrete isabet eden Gelir Vergisi ve Damga Vergisi istisna kapsamına alınmıştır.
                     2- Asgari ücretin üzerindeki ücretler açısından asgari ücrete isabet eden Gelir Vergisi ve Damga Vergisi istisna kapsamında olacaktır.
                     Damga Vergisi açısından hesaplama basit olup, tüm ücretlerde Brüt 5.004,00 TL sına isabet eden Damga Vergisi istisna edilecektir.   
                     Gelir Vergisi açısından ise Brüt ücret üzerinden Gelir Vergisi dilimlerine göre Gelir Vergisi hesaplanacak, Aynı hesaplama Asgari Ücretin Brütü üzerinden de yapılacak ilgili aylardaki hesaplanan gelir vergisinden asgari ücret için hesaplanan Gelir Vergisi düşülecektir.
                     Başka bir anlatımla ilk aylarda 638,01 TL, ağustos ayında 739,37 TL, son aylarda 850,68 TL toplamda ise 8.608,16 TL gelir vergisinden istisna edilmiş olacaktır.
                     3- Hizmet erbabı birden fazla işyerinden ücret alırsa yalnızca en yüksek olan ücrete ücret istisnası uygulanacaktır.
                     4- Ücret sayılan diğer ödemeler içinde bu istisna geçerlidir. (Yönetim ve denetim kurulu ücretleri, bilirkişi, eksper ücretleri vb)
                     5- Ücret istisnasını aşan bir vergi yok ise gelir vergisi üzerinden yapılan diğer indirim ve istisnalarda uygulanamayacaktır.
                     6- Yemek yardımı, yol yardımı, çocuk yardımı, engelli indirimi gibi indirimler vergi matrahından düşüldükten sonra kalan tutar için GVK 23/18 kapsamında ücret istisnası uygulanacaktır.
                     7- SGDP liler (Emekliler) için de indirilecek ücret istisnası matrahı normal ücretliler aynı olacaktır. Başka bir anlatımla 5.004,00 TL brüt ücretten %14+%1=%15 sgk işçi ve işsizlik işçi payları düşüldükten sonra kalan 4.253,40 TL üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi emeklilerin de hesaplanan gelir vergisinden düşülecektir. SGDP işçi priminin %7,5 olması hesaplamayı değiştirmeyecektir.
                     8- Tam zamanlı çalışmayanlarla ay içinde işe başlayan ve ay içinde işten ayrılanlara ücret istisnası tam olarak uygulanacaktır.
                     9- Teşvik ve istisna kapsamındaki ücret ödemelerinde (4490, 4691, 3218, 5746 ve 4447 gibi) Önce GVK nünün 23/18 de yer alan ücret istisnası düşülecek kalan tutar olursa diğer kanunlardaki istisnalar uygulanacaktır.
                     10- Yıllık Beyanname verilemesini gerektiren durumlarda (ilk işveren dışındaki işverenlerden alınan ücret toplamının 70.000 TL sini veya herhalükarda alınan ücretler toplamının 880.000 TL sini aşması halinde), Yıllık beyannamede tüm ücretler üzerinden gelir vergisi hesaplanacak, bu tutardan istisna öncesi gelir vergisi tutarları toplamı düşülecektir.
                     11- Tevkif sureti ile vergilendirilmemiş ücretlerin yıllık gelir vergisi matrahının, asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını (51.040,80 TL sini) aşmaması halinde beyanname verilmeyecektir.
                     12- GVK nünün 64. Maddesindeki diğer ücretliler (Basit usul yanında çalışanlar, Özel şöförler, özel bina inşaatında çalışanlar ve sadece GMSİ elde edenlerin yanında çalışnalar) için vergi karnesi uygulaması kaldırılmıştır. Bu ücretlerde tevkif sureti ile vergilendirilmemiş ücret kapsamında istisna tutarını aşarsa beyanname ile vergilendirilecektir.
27.01.2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazeteden;
 
 
Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği seri no:319 un tamamına aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Editör :  FCC DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

652 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 

  Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 

KATEGORİLER

GÜNDEM
PRATIK BILGILER
SIRKÜLER
YAZILAR

SEMINERLER
ENDEKSLER
MALI TAKVIM
FORMLAR
HESAPLAMALAR
FIRMAYA ÖZEL

 
 
 Önemli Linkler

RESMI GAZETE
GELIR IDARESI BASK.
SGK
SGK ISE GIRIS-ÇIKIŞ

DIJITAL VERGI DAIRESI
E-BILDIRGE
DEFTER BEYAN SISTEMI
E-MEVZUAT
DIGER LINKLER

 
 
 Hava Durumu 
 
 
 

  
 

   © Copyright - 2008- MALİGÜNDEM - Tüm Hakları Saklıdır.