Anasayfa          İletişim          Sitene Ekle         Arşiv                                                                                                                Açılış Sayfam Yap        Sık Kullanılanlara Ekle    
 
Sirküler2019 - KDV KANUNU GEÇİCİ-39.MADDENİN SÜRESİNİN UZATIMI (7201 SAYILI KANUN) - MALİGÜNDEM
   
 KDV KANUNU GEÇİCİ-39.MADDENİN SÜRESİNİN UZATIMI (7201 SAYILI KANUN)

KDV KANUNU GEÇİCİ-39.MADDENİN SÜRESİNİN UZATIMI (7201 SAYILI KANUN)
 Yazı Boyutu

 Tarih : 5.01.2020 - 14:22:58


KDV Kanununun Geçici 39. maddesinde yer alan ve 31.12.2019 tarihinde sona erecek olan imalatçılara yeni makine ve teçhizat teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi 31.12.2022 ye uzatılmıştır.

 

FCC SİRKÜLER
Tarih/Sayı   : 20191231.035
Konu         : KDV KANUNU GEÇİCİ-39.MADDENİN SÜRESİNİN UZATIMI (7201 SAYILI KANUN)
Özet         : KDV Kanununun Geçici 39. maddesinde yer alan ve 31.12.2019 tarihinde sona erecek olan imalatçılara yeni makine ve teçhizat teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi 31.12.2022 ye uzatılmıştır. Söz konusu istisna ile ilgili açıklamalar 20180507.006 nolu sirkülerimizde de yapılmıştı. İstisna;
              -6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’na göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yapılan (ekli listelerde yer alan) yeni makina ve teçhizat teslimleri ile
              -4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerini kapsamaktadır.
              Ekli listelere http://www.maligundem.com/gundem/haberdetay.asp?ID=853 linkinden ulaşabilirsiniz.
24.12.2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazeteden;
 
KANUN
 
KAMULAŞTIRMA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 7201                                                                                                       Kabul Tarihi: 21/12/2019
 
MADDE 8 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2022” şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasına “makine ve teçhizatı belirlemeye” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve birinci fıkrada yer alan süreyi iki yıla kadar uzatmaya” ibaresi eklenmiştir.
 
MADDE 16 – Bu Kanunun;
a) 11 inci maddesi 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
 
MADDE 17 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Editör :  FCC DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

985 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 

  Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 

KATEGORİLER

GÜNDEM
PRATIK BILGILER
SIRKÜLER
YAZILAR

SEMINERLER
ENDEKSLER
MALI TAKVIM
FORMLAR
HESAPLAMALAR
FIRMAYA ÖZEL

 
 
 Önemli Linkler

RESMI GAZETE
GELIR IDARESI BASK.
SGK
SGK ISE GIRIS-ÇIKIŞ

E-BEYANNAME
INTERAKTIF VERGI DAI.
INTERNET VERGI DAIRE.
E-BILDIRGE
DEFTER BEYAN SISTEMI
E-MEVZUAT
DIGER LINKLER

 
 
 Hava Durumu 
 
 
 

  
 

   © Copyright - 2008- MALİGÜNDEM - Tüm Hakları Saklıdır.