Anasayfa          İletişim          Sitene Ekle         Arşiv                                                                                                                Açılış Sayfam Yap        Sık Kullanılanlara Ekle    
 
Sirküler2010 - RAPOR SÜRELERİNİN SGK YA BİLDİRİMİ - MALİGÜNDEM
   
 RAPOR SÜRELERİNİN SGK YA BİLDİRİMİ

RAPOR SÜRELERİNİN SGK YA BİLDİRİMİ
 Yazı Boyutu

 Tarih : 15.5.2010 - 10:23:23


SGK tarafından hazırlanan tebliğe göre İstirahatlı olarak rapor alan işçilerin istirahat bitim tarihinden itibaren 5 gün içinde kuruma internet ortamında bildirilme zorunluluğu getirilmiştir. İstirahat süresi 10 günden fazla ise bildirimin 10 ar gün

 

FCC SİRKÜLER
Tarih/Sayı   : 20100514.032
Konu         : İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
Özet         : SGK tarafından hazırlanan bu tebliğe göre İstirahatlı olarak rapor alan işçilerin istirahat bitim tarihinden itibaren 5 gün içinde kuruma internet ortamında bildirilme zorunluluğu getirilmiştir. İstirahat süresi 10 günden fazla ise bildirimin 10 ar günlük süreleri takip eden 5 er gün içinde ayrı ayrı yapılması gerekecektir.
              Bildirimin hiç yapılmaması veya eksik yapılması halinde ise 5510 sayılı kanunun 102.maddesinin 1.fıkrasının (i) bendine göre ceza kesileceği yazmaktadır. Buna göre;
Bildirimin hiç yapılmaması halinde asgari ücretin 5 katı.
Geç yapılması halinde ise uygulanacak ceza asgari ücretin 2 katı olacaktır.      
12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazeteden;
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
 
Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılar ile 5 inci maddesine tabi sigortalıların istirahatli oldukları süreler için geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmelerine esas işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerince zorunlu olarak elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesine tabi sigortalıları çalıştıran işverenleri kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 100 üncü ve 102 nci maddeleri ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci, 40 ıncı, 120 nci ve 121 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ uygulamasında;
             a) Sigortalı: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesi kapsamında adına kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları primi ödenmesi gereken kişiyi,
             b) İşveren: Sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,
             c) Elektronik ortam: Bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerin işverenlerce internet ve benzeri ortamda Kurumun veri tabanına  aktarılmasını sağlayan elektronik portalı,
             ç) Bildirim: Sigortalıların istirahatli oldukları sürelerde işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerce elektronik ortamda Kuruma gönderilen bildirimi,
             d) Hak edilen istirahat süresi: On günden kısa süreli istirahatlarda istirahatın bittiği günü, on gün ve daha uzun süreli istirahatlarda onar günlük sürelerin bittiği ve son on günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği günü,
             e) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,
             f) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,
             ifade eder.
             Bildirimin yapılması ve kuruma gönderilmesi
             MADDE 5 – (1) Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.
             Bildirimin gönderilmemesi veya süresi dışında gönderilmesi
             MADDE 6 – (1) Bildirimi göndermeyen veya 5 inci maddede belirtilen süre dışında gönderen işverenler hakkında Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanır.
             Yürürlük
             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
 
 
5510 Sayılı SSGSS Kanunu 102.maddenin 1 .fıkrasının (i) alt bendi
 
i)                     Kurum tarafından bu Kanunun 100 üncü maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında, geç verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
 
 
 
 
 

  Editör :  FCC DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

25413 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 

  Yorum ( 1 )   

 Dertli

Tarih : 15.5.2010 10:54:34  

  YAZIK

Kayıtlı İp: 88.248.161.72


primlerle ayakta duramayan kurum nereden ceza yazarak para toplarım derdine düşmüş.
  Sayfalar : İlk Sayfa - [1] - Son Sayfa

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 

KATEGORİLER

GÜNDEM
PRATIK BILGILER
SIRKÜLER
YAZILAR

SEMINERLER
ENDEKSLER
MALI TAKVIM
FORMLAR
HESAPLAMALAR
FIRMAYA ÖZEL

 
 
 Önemli Linkler

RESMI GAZETE
GELIR IDARESI BASK.
SGK
SGK ISE GIRIS-ÇIKIŞ

TC KIMLIK NO
E-BEYANNAME

INT.VERGI DAIRE-ESKI
INT.VERGI DAIRE-YENI
E-BILDIRGE
E-FATURA
E-MEVZUAT
DIGER LINKLER

 
 
 Hava Durumu 
 
 
 

  
 

   © Copyright - 2008- MALİGÜNDEM - Tüm Hakları Saklıdır.