Anasayfa          İletişim          Sitene Ekle         Arşiv                                                                                                                Açılış Sayfam Yap        Sık Kullanılanlara Ekle    
 
Sirküler2010 - 2010 YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ - MALİGÜNDEM
   
 2010 YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

2010 YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ
 Yazı Boyutu

 Tarih : 1.4.2010 - 23:16:29


Her yıl Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından açıklanan Yapı yaklaşık birim maliyetleri için 2010 yılına esas alınacak olan tutarlar resmi gazetede yayınlanarak açıklanmıştır.

 

FCC SİRKÜLER
Tarih/Sayı   : 20100401.021
Konu         : MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
Açıklama     : Her yıl Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından açıklanan Yapı yaklaşık birim maliyetleri için 2010 yılına esas alınacak olan tutarlar resmi gazetede yayınlanarak açıklanmıştır.
 
01.04.2010 tarih(BUGÜN) ve 27539 sayılı Resmi Gazeteden;
 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:
 
16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi”nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2010 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dahil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.
 
                                                                                                                                 Yapının Birim
                                                                                                                                      Maliyeti
YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI                          (BM) TL/M2
I. SINIF YAPILAR                                                                                                             
A GRUBU YAPILAR                                                                                                      73,00
. 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları                                 
. Basit kümes ve basit tarım yapıları                                                                                   
. Plastik örtülü seralar                                                                                                         
. Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yolları                                                                       
. Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar                                                               
. Yardımcı yapılar (Müştemilat)                                                                                         
. Gölgelikler-çardaklar                                                                                                         
. Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları                                                    
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                     
B GRUBU YAPILAR                                                                                                     127,00
. Cam örtülü seralar                                                                                                             
. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları                                                             
. Su depoları                                                                                                                        
. İş yeri depoları                                                                                                                  
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                     
II. SINIF YAPILAR                                                                                                           
A GRUBU YAPILAR                                                                                                     201,00
. Kuleler, ayaklı su depoları                                                                                                
. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları                                                                   
. Kayıkhane                                                                                                                         
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                     
B GRUBU YAPILAR                                                                                                     276,00
. Pnömatik ve şişirme yapılar                                                                                              
. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)                                                               
. Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler                                                                       
. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları                      
. Tarım, endüstri ve sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da
  olabilen prefabrik beton ve çelik depo ve atölyeler,  tesisat ağırlıklı ağıllar,
  fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)                                                                              
. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri                                                                   
. Jeoloji, botanik ve tema parkları                                                                                       
. Mezbahalar                                                                                                                       
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                     
III. SINIF YAPILAR                                                                                                          
A  GRUBU YAPILAR                                                                                                    448,00
. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya
  işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)                            
. Katlı garajlar                                                                                                                      
. Hobi ve oyun salonları                                                                                                      
. Ticari bürolar (üç kata kadar -üç kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)                            
. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler. v.b.)         
. Basımevleri, matbaalar                                                                                                      
. Soğuk hava depoları                                                                                                          
. Konutlar (dört kata kadar -dört kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)                             
. Akaryakıt ve gaz istasyonları                                                                                           
. Kampingler                                                                                                                        
. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, ticarethane, dükkan,
  imalathane, dökümhane)                                                                                                    
. Semt postaneleri                                                                                                                
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                     
B GRUBU YAPILAR                                                                                                     511,00
. Kreş-Gündüz bakımevleri                                                                                                 
. Entegre tarımsal endüstri yapıları                                                                                     
. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri)                                                  
. Gençlik Merkezleri                                                                                                           
. Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları                                                                        
. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler                                                                                 
. Temel eğitim okulları                                                                                                         
. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri                                                                         
. Jandarma ve emniyet karakol binaları                                                                               
. Sağlık tesisleri (sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık
  evleri, sağlık merkezleri)                                                                                                    
. Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü)                                                                        
. Halk evleri                                                                                                                         
. Pansiyonlar                                                                                                                       
. 150 kişiye kadar cezaevleri                                                                                               
. Fuarlar                                                                                                                               
. Sergi salonları                                                                                                                    
. Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)                                                                            
. Marinalar                                                                                                                           
. Gece kulübü, diskotekler                                                                                                   
. İtfaiye kurtarma istasyonları                                                                                             
. Misafirhaneler                                                                                                                   
. Büyük çiftlik yapıları                                                                                                        
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                     
IV. SINIF YAPILAR                                                                                                          
A  GRUBU YAPILAR                                                                                                    577,00
. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve
  ek tesisleri olan eğitim yapıları)                                                                                        
. Poliklinikler ve benzeri sağlık yapıları (Hastaneler hariç)                                                 
. Liman binaları                                                                                                                    
. İl tipi hükümet konakları (Büyük idare ve Büyükşehir belediye binaları)                        
. Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli)                                                                           
. 150 kişiyi geçen cezaevleri                                                                                                
. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri                                                                          
. İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişiye kadar)                                                                
. Entegre sanayi tesisleri                                                                                                      
. Aqua parklar                                                                                                                     
. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadları bulunan)                  
. Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları                                       
. Büyük alışveriş merkezleri                                                                                                
. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri                                                                                  
. Apartman tipi konutlar (Bina yüksekliği 21.50 m.’yi aşan, asansörlü
  ve/veya kaloriferli)                                                                                                            
. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)                                                                                                      
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                     
B GRUBU YAPILAR                                                                                                     640,00
. İş Merkezleri                                                                                                                     
. Araştırma binaları ve laboratuarlar                                                                                    
. Metro istasyonları                                                                                                            
. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları                                                                    
. Büyük postaneler (merkez postaneleri)                                                                            
. Otobüs terminalleri                                                                                                           
. Satış ve sergi binaları (showroomlar)                                                                                
. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)                          
. Banka binaları                                                                                                                    
. Normal radyo ve televizyon binaları                                                                                 
. Özelliği olan genel sığınaklar                                                                                             
. Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi)                    
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                     
C GRUBU YAPILAR                                                                                                     761,00
. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları                                                                             
. Bakanlık binaları                                                                                                                
. Yüksek öğrenim yurtları                                                                                                    
. Arşiv binaları                                                                                                                     
. Radyoaktif korumalı depolar                                                                                            
. Büyük Adliye Sarayları                                                                                                    
. Otel (3 yıldızlı) ve moteller                                                                                               
. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri                                                                                 
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                     
V. SINIF YAPILAR                                                                                                           
A GRUBU YAPILAR                                                                                                     945,00
. Radyo-Tv İstasyonları                                                                                                      
. Özelliği olan askeri yapılar ve orduevi                                                                              
. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar                        
. Borsa binaları                                                                                                                    
. Üniversite kampüsleri                                                                                                       
. Yüksekliği 50,50m’yi aşan yapılar                                                                                    
. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe,
  restoran, market, v.b. bulunan)                                                                                         
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                     
B GRUBU YAPILAR                                                                                                   1.144,00
. Kongre merkezleri                                                                                                             
. Müze, sergi kütüphane kompleksleri                                                                                
. Olimpik spor tesisleri - hipodromlar                                                                                
. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları                                                                 
. Hastaneler                                                                                                                         
. Havaalanları                                                                                                                       
. İbadethaneler  (Dini yapılar, 1000 kişinin üzerinde)                                                         
. Oteller (4 yıldızlı)                                                                                                             
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                     
C GRUBU YAPILAR                                                                                                   1.279,00
. Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)                                              
. Büyük radyo ve televizyon binaları                                                                                  
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                     
D GRUBU YAPILAR                                                                                                   1.559,00
. Opera, tiyatro bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri                                         
. Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup,
  yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar                                                             
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                     
 
             Açıklamalar:
             1-) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.
             2-) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2010 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2010 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır. 
             3-) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.
   Tebliğ olunur.
 
 
 
 
 
 

  Editör :  FCC DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

5464 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 

  Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 

KATEGORİLER

GÜNDEM
PRATIK BILGILER
SIRKÜLER
YAZILAR

SEMINERLER
ENDEKSLER
MALI TAKVIM
FORMLAR
HESAPLAMALAR
FIRMAYA ÖZEL

 
 
 Önemli Linkler

RESMI GAZETE
GELIR IDARESI BASK.
SGK
SGK ISE GIRIS-ÇIKIŞ

TC KIMLIK NO
E-BEYANNAME

INT.VERGI DAIRE-ESKI
INT.VERGI DAIRE-YENI
E-BILDIRGE
E-FATURA
E-MEVZUAT
DIGER LINKLER

 
 
 Hava Durumu 
 
 
 

  
 

   © Copyright - 2008- MALİGÜNDEM - Tüm Hakları Saklıdır.