Anasayfa          İletişim          Sitene Ekle         Arşiv                                                                                                                Açılış Sayfam Yap        Sık Kullanılanlara Ekle    
 
PratikSSK - SGK PRİM TEŞVİKLERİ TABLOSU (GÜNCEL) - MALİGÜNDEM
   
 SGK PRİM TEŞVİKLERİ TABLOSU (GÜNCEL)

SGK PRİM TEŞVİKLERİ TABLOSU (GÜNCEL)
 Yazı Boyutu

 Tarih : 10.1.2010 - 23:34:03


01.08.2008 tarihinden itibaren uygulanmakta olan tüm SGK Prim İndirimlerini, süresini, destek oranlarını, şartlarını ve desteklerden yararlanmak için yapılması gerekenleri içeren özet tablo

 

 
 
SGK TEŞVİKLERİ (revizyon tarihi 02.10.2016)


TEŞVİK KODU


TEŞVİK KONUSU


GENELGE
TARİHİGENELGE
SAYISIKANUN VE
YÜRÜRLÜK TARİHİTEŞVİK SÜRESİ


PRİM DESTEK ORANI


ŞARTLAR ve YAPILMASI GEREKENLER
(tüm teşviklerde)
(1-her işçi sadece tek teşvikten yararlanabilecek)
(2-AHPB ler zamanında tahakkuk ettirilip zamanında ödenecek )
(3-kurum sigortasız işçi çalıştırıldığını tespit ederse 1 yıl boyunca teşviklerden men cezası)


14857


ÖZÜRLÜ İŞÇİ İSTİHDAMI
(19.02.2014 tarihinden itibaren tüm özürlüler için uygulanmaktadır)


19.08.2008


4857 30.MADDE
 01.07.2008


01.07.2008 DEN İTİBAREN SÜRESİZ


İŞVEREN HİSSESİNE
% 100 İNDİRİM (SPEK ALT)


1) 50 kişiyi geçen iş yerlerinde özürlü çalıştırma zorunluluğu kapsamında çalıştıranlara uygulanır.
2) Başlarken ve her yıl ocak ayında SGK nın 2008 - 77 genelge ekindeki form ile bildirim yapılacak.
3) İşe tekrar girişlerde belge yeniden düzenlenecektir.

05746


AR-GE SGK PRİM DESTEĞİ


25.09.2008


5746 SAYILI KANUN
 01.10.2009


01.10.2008 DEN İTİBAREN SÜRESİZ (AR-GE PROJESİ SÜRESİNCE ve MAKSİMUM 5 YIL)


İŞVEREN HİSSESİNE
% 50 İNDİRİM (SPEK İN TAMAMI ÜZERİNDEN)


1) Tam zamanlı Ar-Ge Personeline uygulanır uygulanır.
2) Tam zaman eşdeğer Ar-Ge personelinin %10 u kadar Ar-Ge destek personeline uygulanır.

05510


BORCU OLMAYANLARA
% 5 LİK İNDİRİM


13.11.2008


5510
81. MADDE
01.10.2008


01.10.2008 DEN
İTİBAREN
SÜRESİZ


İŞVEREN HİSSESİNDE
% 5 LİK İNDİRİM
(BRÜT ÜCRET ÜZERİNDEN)


1) Uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılar için uygulanacak.Dolayısı ile SGDP ve Çırak, kursiyer, öğrencilerin yararlanması mümkün olmayacak.

15921


İŞSİZLİK MAAŞI ALANIN
İSTİHDAMINA İLİŞKİN
İNDİRİM


04.12.2009


4447 50.MADDE
 01.10.2009


01.10.2009 DEN İTİBAREN SÜRESİZ (İŞSİZLİK SİGORTASI SÜRESİ KADAR)


İŞÇİ VE İŞVEREN HİSSESİ TAMAMI (KISA VADELİLERİN SADECE %1 İ)
(SPEK ALT)


SİGORTALILAR YÖNÜNDEN
1)
01.10.2009 ve sonrasında işe alınmış olması
2) İşe giriş tarihi itibariyle işçinin işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması
İŞYERİ YÖNÜNDEN
3) Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde aylık
prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması
4) İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak
kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması


 
25510


YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİPLERİNE PRİM İNDİRİMİ


29.06.2011


YATIRIM.
DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR
 16.07.2009


YATIRIMIN TAMAMLANMASINA MÜTAKİP BÖLGELERE GÖRE 2-7 YIL


İŞVEREN HİSSESİNE
% 100 İNDİRİM (SPEK ALT)


1) Bölgesel Teşvik, Büyük Teşvik veya Taşınma Teşviği Belgesi almış işletmeler yararlanabilir.
2) Yatırımın tamamlanmasına müteakip, Yatırıma başlamadan önceki son 6 aylık dönemde çalışan işçilere ilave alınan işçiler için yararlanılır.
3) 31.12.2010 a kadar yatırıma başlanırsa 1.bölgede 2 yıl, 2.bölgede 3 yıl, 3.bölgede 5 yıl, 4.bölgede 7 yıl. 31.12.2010 dan sonra yatırıma başlanırsa 1.ve 2.bölgede teşvik yok.3.bölgede 3 yıl, 4.bölgede 5 yıl sgk prim teşviği var. Belli sektörlerde 1.ve 2.bölgeden 4.bölgeye taşınanlara 5 yıl prim desteği var.


 
06111


6 AYDIR İŞSİZ OLAN VE SON 6 AYIN İŞÇİ SAYISINA İLAVE OLAN 18-29 YAŞ ARALIĞINDA ERKEK VE 18 YAŞINDAN BÜYÜK KADIN SİGORTALI ÇALIŞTIRMA İSTİHDAMI


07.06.2011


4447 GEÇİCİ 10.MADDE


18 yaşından büyük 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılar yönünden;
—Mesleki yeterlilik belgesine sahip olup bu alanda piyasadan işe alınanlar 48 ay yararlanacak.
 
—Mesleki yeterlilik belgesine sahip olup bu alanda iş-kurdan işe alınanlar 54 ay yararlanacak.
 
—Mesleki ve teknik eğitim veren orta ve yüksek öğretimi veya İş-kur tarafından düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren işçileri alanlarında çalıştırmak kaydıyla piyasadan alınanlar 36 ay yararlanacak.
 
—Mesleki ve teknik eğitim veren orta ve yüksek öğretimi veya İş-kur tarafından düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren işçileri alanlarında çalıştırmak kaydıyla İş-kurdan alınanlar 42 ay yararlanacak.
 
—Yukarıda sayılan özelliklerin hiç birine sahip olmayarak piyasadan alınanlar 24 ay yararlanacak.
 
—Yukarıda sayılan özelliklerin hiç birine sahip olmayarak İş-kurdan alınanlar 30 ay yararlanacak.
 
29 yaşından büyük erkek sigortalılar yönünden;
 
—Mesleki yeterlilik belgesine sahip olup Mesleki ve teknik eğitim veren orta ve yüksek öğretimi veya İş-kur tarafından düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren işçileri alanlarında çalıştırmak kaydıyla piyasadan alınanlar 24 ay yararlanacak.
 
—Mesleki yeterlilik belgesine sahip olup Mesleki ve teknik eğitim veren orta ve yüksek öğretimi veya İş-kur tarafından düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren işçileri alanlarında çalıştırmak kaydıyla İş-kurdan alınanlar 30 ay yararlanacak.
 
—Yukarıda sayılan özelliklerin hiç birine sahip olmayarak İş-kurdan alınanlar 6 ay yararlanacak.
 
Ayrıca 29 yaşını doldurmuş olup olmadığına bakılmaksızın;
 
—01.03.2011 tarihinden sonra işe alınan ve işe alındıktan sonra mesleki yeterlilik belgesi alan, mesleki ve teknik eğitim bitiren sigortalılar 12 ay yararlanacak.


İŞVEREN HİSSESİNDE
% 100 LİK İNDİRİM
(BRÜT ÜCRET ÜZERİNDEN %5 'LİK İNDİRİM DÜŞÜLDÜKTEN SONRA)


 
—Sigortalı yönünden;
 
a) 1.3.2011 ila 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 
b) 18 yaşından büyük olması,
 
c) İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,
 
ç) Fiilen çalışması,
 
—İşyeri yönünden;
 
d) Özel sektör işverenlerine ait olması,
 
e) Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 
f) Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,
 
g) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kurumumuza verilmesi,
 
ğ) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.


BKK/ 4966


SOSYO-GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ DÜŞÜK OLAN İLLERE
İLAVE %6 LIK İNDİRİM01.01.2013

BKK 2013/4966 
-1 sayılı listedeki iller için 31.12.2016 ya kadar
 
-2 sayılı listedeki iller için 31.12.2017 ye kadar
 
-3 sayılı listedeki iller için 31.12.2018 e kadar


İŞVEREN HİSSESİNE
% 6 İLAVE İNDİRİM (SPEK ALT)


5225


KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK


01.01.2013

5225 SAYILI KANUN 5.MADDE 


Bu Kanun uyarınca belgelendirilmiş kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya girişimcilerin, ilgili idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, münhasıran belgeli yatırım veya girişimde çalıştıracakları işçilerin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak şartıyla %50'si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak şartıyla %25'i, Hazinece karşılanır.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Editör :  FCC DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

69976 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 

  Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 

KATEGORİLER

GÜNDEM
PRATIK BILGILER
SIRKÜLER
YAZILAR

SEMINERLER
ENDEKSLER
MALI TAKVIM
FORMLAR
HESAPLAMALAR
FIRMAYA ÖZEL

 
 
 Önemli Linkler

RESMI GAZETE
GELIR IDARESI BASK.
SGK
SGK ISE GIRIS-ÇIKIŞ

TC KIMLIK NO
E-BEYANNAME

INT.VERGI DAIRE-ESKI
INT.VERGI DAIRE-YENI
E-BILDIRGE
E-FATURA
E-MEVZUAT
DIGER LINKLER

 
 
 Hava Durumu 
 
 
 

  
 

   © Copyright - 2008- MALİGÜNDEM - Tüm Hakları Saklıdır.