Anasayfa          İletişim          Sitene Ekle         Arşiv                                                                                                                Açılış Sayfam Yap        Sık Kullanılanlara Ekle    
 
Sirküler2009 - GENEL KURUL TOPLANTILARINDA KULLANILAN HAZİRUN CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK - MALİGÜNDEM
   
 GENEL KURUL TOPLANTILARINDA KULLANILAN HAZİRUN CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA KULLANILAN HAZİRUN CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK
 Yazı Boyutu

 Tarih : 4.12.2009 - 00:50:26


Sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları ve bu toplantılarda bulunacak sanayi ve ticaret bakanlığı komiserleri hakkında yönetmeliğin ekinde yer alan hazirun cetveli değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile birlikte dikkat edilmesi gereken en önemli

 

FCC SİRKÜLER
Tarih/Sayı   : 20091203.075
Konu         : SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARI VE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Özet         : Sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları ve bu toplantılarda bulunacak sanayi ve ticaret bakanlığı komiserleri hakkında yönetmeliğin ekinde yer alan hazirun cetveli değiştirilmiştir.
              Bu değişiklik ile birlikte dikkat edilmesi gereken en önemli husus pay sahiplerinin hisseleri elde ediş şekli, elde ediş tarihi ile denetçinin hazır bulunduğuna dair imza atması gereken bölüm hazirun cetveline eklenmiştir.
              Genel kurul toplantısının gündeminde şirketin tasfiyesi veya başka şirkete devir var ise toplantıda pay sahiplerinin 2/3 ü hazır bulunması gerekir. Eğer ilk toplantıda bu nisap sağlanamadı ise ikinci toplantıda pay sahiplerinin yarısının bulunması yeterlidir.
              Bu sirkülerin ekinde yeni hazirun cetvelini bulabilirsiniz.
01.12.2009 tarih ve 27419 sayılı Resmi Gazeteden;
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
 
MADDE 1 – 7/8/1996 tarihli ve 22720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.    
             “Hazirun cetvelinde ekli örneğe (Örnek–2) uygun olarak; ait olduğu toplantı ile şirketin unvanı, sermayesi, toplam hisse adedi, ortakların ad ve soyadı veya unvanı, uyruğu, ikamet adresi, hisse edinim şekli (borsa veya borsa dışı) ve tarihi, toplantıya temsilen katılım varsa temsilcinin adı ve soyadı, toplantıya asaleten ve vekaleten katılanların ayrı ayrı ve toplam hisse miktarları gösterilir.”
             “Hazirun cetveli genel kurul divan heyeti ve Bakanlık komiseri tarafından imzalanır. Ayrıca, Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükmünün yerine getirildiğinin tespiti için hazirun cetveli hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler tarafından da imzalanır.”
            
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “g) Genel kurul toplantısında şirketin tasfiyesi ile bir başka şirkete devir olmak suretiyle birleşmenin müzakeresinin yapılabilmesi için şirket sermayesinin en az üçte ikisine sahip pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu nisabın olmaması halinde yapılacak ikinci toplantıda ise, esas sermayenin yarısına sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bulunması gerekir.”
            
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ÖRNEK–2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
            
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
            
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
 
 
 
 
 
HAZİRUN CETVELİ DOSYASINA ERİŞMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ... 
 
 
                                                                  Örnek 2
                                                                                             
………. ANONİM ŞİRKETİNİN……… TARİHİNDE YAPILAN ….. YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ
 
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI,          SERMAYE MİKTARI         HİSSE ADEDİ VE                  TEMSİL ŞEKLİ                 TEMSİLCİNİN         İMZA
UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ                              TL                              EDİNİM ŞEKLİ              ASALETEN/VEKALETEN      ADI-SOYADI
                                                                                                                                     (Borsa veya borsa
                                                                                                                                      dışı) ve TARİHİ
1- …………………………………………...       …………………………….     ………………………     …………………………………….   …………………..  ………..
 
2- …………………………………………...       …………………………….     ………………………     …………………………………….   …………………..  ………..
 
3- …………………………………………...       …………………………….     ………………………     …………………………………….   …………………..  ………..
 
4- …………………………………………...       …………………………….     ………………………     …………………………………….   …………………..  ………..
 
5- …………………………………………...       …………………………….     ………………………     …………………………………….   …………………..  ………..
 
6- …………………………………………...       …………………………….     ………………………     …………………………………….   …………………..  ………..
 
 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI                       DİVAN BAŞKANI                                                          ŞİRKETİN SERMAYESİ           :
                     KOMİSERİ                                                    İSİM İMZA                                                                TOPLAM HİSSE ADEDİ           :
                     İSİM İMZA                                                                                                                                         ASGARİ TOPLANTI NİSABI   :
                                                                                                                                                                                   MEVCUT TOPLANTI NİSABI :
                                                                                                                                                                                   ASALETEN                                  :
                                                                                                                                                                                   VEKALETEN                              :
 
          OY TOPLAYICI                                              KATİP                                                HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
                     İSİM                                                         İSİM                                                  YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.   
                     İMZA                                                       İMZA                                                                                                YÖNETİM KURULU
                                                                                                                                                                                                               İMZA
TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE
                        DENETİCİLERİN İSİM VE İMZALARI
 
 
 
 
 
 

  Editör :  FCC DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

23843 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 

  Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 

KATEGORİLER

GÜNDEM
PRATIK BILGILER
SIRKÜLER
YAZILAR

SEMINERLER
ENDEKSLER
MALI TAKVIM
FORMLAR
HESAPLAMALAR
FIRMAYA ÖZEL

 
 
 Önemli Linkler

RESMI GAZETE
GELIR IDARESI BASK.
SGK
SGK ISE GIRIS-ÇIKIŞ

TC KIMLIK NO
E-BEYANNAME

INT.VERGI DAIRE-ESKI
INT.VERGI DAIRE-YENI
E-BILDIRGE
E-FATURA
E-MEVZUAT
DIGER LINKLER

 
 
 Hava Durumu 
 
 
 

  
 

   © Copyright - 2008- MALİGÜNDEM - Tüm Hakları Saklıdır.