Anasayfa          İletişim          Sitene Ekle         Arşiv                                                                                                                Açılış Sayfam Yap        Sık Kullanılanlara Ekle    
 
Gündem - BANKACILIK DÜZENLEME ve DENETLEME KURULU KARARI - MALİGÜNDEM
   
 BANKACILIK DÜZENLEME ve DENETLEME KURULU KARARI

BANKACILIK DÜZENLEME ve DENETLEME KURULU KARARI
 Yazı Boyutu

 Tarih : 27.06.2022 - 10:41:48


Yabancı Para Nakdi Varlığı olanların kredi kullanımının kısıtlanmasına ilişkin kurul kararı yayımlandı. Yabancı nakdi varlığından kasıt; altın dâhil, efektif döviz ve bankalardaki yabancı para mevduattır

 

FCC SİRKÜLER
Tarih/Sayı   : 20220626.020
Konu         : BANKACILIK DÜZENLEME ve DENETLEME KURULU KARARI
Özet         : Yabancı Para Nakdi Varlığı olanların kredi kullanımının kısıtlanmasına ilişkin kurul kararı yayımlandı. Karara göre;
                     Yabancı nakdi varlığından kasıt; altın dâhil, efektif döviz ve bankalardaki yabancı para mevduattır.  YP nakdi varlıkların TL karşılığı hesaplama tarihindeki TCMB döviz alış kuru ile hesaplanacaktır.
                     1- Bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarihte, YP nakdi varlıklarının 15 milyon TL üzerinde olması halinde, finansal tablolarına da bakılacak, 15 milyon TL yerine aktif toplamı ve net satış hasılatından büyük olanının %10 u dikkate alınacaktır. YP nakdi varlıkları 15 milyon TL üzeri ve bulunacak bu tutarın üzerinde olursa, bu şirketlere yeni bir nakdi ticari kullandırılmayacaktır. (Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunanlar için konsolide finansal tabloları dikkate alınacaktır)
                     2- Birinci madde de yazılı şartın istisnası olarak; YP cinsinden kredi kullanması yasaklanan şirketlerle sınırlı olmak üzere, yabancı para net pozisyon açığı bulunan şirketler, (bağımsız denetim şirketlerince bu durumu tespit ettireceklerdir), sadece yabancı para pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere TL cinsinden kredi kullanabileceklerdir.
              3- YP nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL sini aşmayan şirketlerin, kredi başvuru tarihi itibariyle, YP nakdi varlıkları, aktif toplamı ve net satış hasılatlarını bağımsız denetim şirketlerine tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredi vadesi boyunca YP nakdi varlıklarının 15 milyon TL sini geçmeyeceğini taahhüt etmeleri halinde bu uygulamadan muaf tutulacaklardır.
24.06.2022 ve 10250 sayılı BDDK Kararı
 
 
YP nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında
hesaplama tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 10250                                                                  Karar Tarihi: 24.06.2022
 
Kurulun 24.06.2022 tarihli toplantısında 24.06.2022 tarih ve E-24049440- 010.99[4/5]-54316 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
           
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesine dayanılarak, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati adımlar kapsamında bu Karar tarihinden sonra uygulanmak üzere, aksi yönde bir Kurul Kararı alıncaya kadar;
 
- Bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin (Şirket) kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para (YP) nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası (TL) karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması halinde; bu Şirketlerin YP nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10’unu aşması durumunda, söz konusu Şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketler için bu değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden yapılmasına,
 
- Bu kuralın istisnası olarak, ilgili mevzuat uyarınca YP cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan Şirketlerle sınırlı olmak üzere, bu Şirketlerin bankaya kredi başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığı bulunduğunu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından (bağımsız denetim kuruluşu) en güncel finansal tabloları üzerinden yapılacak incelemeye göre tespit ettirmeleri ve bu kuruluşlarca onaylanmış belgelerle bankaya başvurmaları şartıyla, bu Şirketlere yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki, söz konusu tespit edilen pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilmesine,
 
 
 
- YP nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan Şirketlerin, kredi
başvuru tarihi itibarıyla, mevcut YP nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi boyunca YP nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri, söz konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen Şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre YP nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri şartıyla bu uygulamadan muaf tutulmalarına,
 
- Bu uygulama kapsamında, YP nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılmasına,
 
- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum İnternet sitesinde
Yayımlanmasına karar verilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Editör :  FCC DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

55 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 

  Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 

KATEGORİLER

GÜNDEM
PRATIK BILGILER
SIRKÜLER
YAZILAR

SEMINERLER
ENDEKSLER
MALI TAKVIM
FORMLAR
HESAPLAMALAR
FIRMAYA ÖZEL

 
 
 Önemli Linkler

RESMI GAZETE
GELIR IDARESI BASK.
SGK
SGK ISE GIRIS-ÇIKIŞ

E-BEYANNAME
INTERAKTIF VERGI DAI.
INTERNET VERGI DAIRE.
E-BILDIRGE
DEFTER BEYAN SISTEMI
E-MEVZUAT
DIGER LINKLER

 
 
 Hava Durumu 
 
 
 

  
 

   © Copyright - 2008- MALİGÜNDEM - Tüm Hakları Saklıdır.